Архива

Archive for the ‘Symbian’ Category

Calcium

mtvoid.com/calcium

Calcium je besplatan kalkulator za mobilne telefone sa operativnim sistemom Symbian. Izuzetno je jednostavan za upotrebu – džojstik i centralni tasteri imaju funkciju računskih operacija, dok tasteri sa brojevima imaju, verovali ili ne, ulogu brojeva!

Ovakav digitron bi trebao da bude deo samog Symbiana.

Категорије:Symbian

Total Patrol

Besplatan program za mobilne telefone sa operativnim sistemom Symbian (s60v3 i s60v5). Namena mu je da proverava da li imate propuštene pozive ili poruke i da o tome obaveštava proizvoljnim zvučnim signalom i/ili vibracijom na svakih npr. 10 minuta.

Takođe može da proverava i stanje baterije, pa da i o tome daje zvučnu signalizaciju.


Zvanični sajt: betep.allnokia.ru

Download: @SoftPedia.com ili @betep.allnokia.ru.

Категорије:Symbian

MsgExport

tinyhack.com

Besplatan program za mobilne telefone sa operativnim sistemom Symbian. Namena mu je eksportovanje (izvoz) SMS poruka u jedan HTML ili TXT fajl, koji se zatim može prebaciti na kompjuter. Prilikom eksportovanja poruka, dobijaju se dva fajla – jedan, u kome su poruke poređane po imenu pošiljaoca i drugi, gde su poruke poređane po datumu prijema. Ukoliko telefon ima memorijsku karticu, dobijeni HTML/TXT fajlovi će biti smešteni u o E:\SMSLOG, a ukoliko memorijska kartica nije prisutna u telefonu, poruke će biti smeštene u folder C:\DATA\SMSLOG\.

Prilikom ove operacije, poruke iz telefona se NE brišu. MMS poruke za sada nisu podržane.

Категорије:Symbian

cClock

cClock je koristan „screensaver“ za mobilne telefone sa operativnim sistemom Symbian. Ovaj besplatni program omogućava postavljenje velikog sata na ekran mobilnog telefona, ali i prikaz brojnih drugih informacija: datuma, dana u nedelji, nedelje u godini, stanja baterije i mreže, primljene poruke, propuštene pozive itd.

Savete o uštedi baterije prilikom korišćenja ovog programa možete videti ovde.

Категорије:Symbian

FreeFSWP

Free Full Screen Wallpaper je besplatni program za mobilne telefone sa operativnim sistemom Symbian (S60v3 FP1 i stariji), koji ispravlja besmislenu odluku da pozadina ne može da pokrije ceo ekran, već da u gornjem i donjem delu ekrana moraju da ostanu dve „štrafte“.

Slika govori sve – ovde su „pre“ i „posle“ slika:

Категорије:Symbian