Архива

Archive for јун 2010

StartupMonitor

mlin.net/StartupMonitor.shtml

StartupMonitor je mali besplatni program, koji vredno radi u pozadini i obaveštava korisnika kada neki program poželi da se instalira, tako da se pokreće zajedno sa sistemom (npr. kada se prečica tog programa ubaci u Startup folder Windowsa ili u „Run“ unose Registry-ja).

Ukoliko se to desi, StartupMonitor će obavestiti o takvoj nameri programa koji se instalira, pa korisnik može sam da odluči da li će dozvoliti pokretanje zajedno sa sistemom ili neće.

Slični besplatni programi:
StartupEye

Категорије:Sistem

RIOT

10 јуна, 2010 1 коментар

luci.criosweb.ro/riot

RIOT (Radical Image Optimization Tool) je besplatan program, čija je prvenstvena namena optimizacija slika za prikaz na Internet stranama. Ovaj program omogućava da se originalna slika i njen optimizovan prikaz (što obično znači „manji u smislu kilobajta„) prikazuju jedna pored druge, kako bi se našao optimalan odnos kompresije i kvaliteta slike.

Program se sa zvaničnog sajta može preuzeti kao portabl izdanje, a odavde ili odavde i kao dodatak za XnView!

*****

Nekoliko napomena o korišćenju RIOT-a kao dodatka XnView-a:

– ZIP fajl sa gornjeg linka treba da se direktno raspakuje u AddOn folder (obično: C:\Program Files\XnView\AddOn)
– nakon toga, RIOT se iz XnView-ovog browsera pokreće na sledeći način: Tools > Plugin > RIOT

– moguće je dodati ikonicu RIOTa u XnView-ov toolbar:
1. XnView: Options > Toolbar
2. Izabrati VIEW ili BROWSER (zavisno od toga da li dugme želimo da dodamo u View-er ili Browser; moj predlog je prvo uraditi za jedno, pa za drugo)
3. Kliknuti dugme „Append“
4. U padajućoj listi „Command“ izabrati „cmd_Addon…RIOT“ (tako nekako, trebalo bi da je na kraju padajuće liste)
5. U polju „Icon file“ izabrati proizvoljnu ikonicu, koja će predstavljati RIOT u toolbar-u

To je to. Nakon ovoga, moguće je jednostavnim klikom na tu ikonicu „poslati“ sliku iz XnView-a u RIOT, radi dodatne optimizacije veličine slike.

Slični besplatni programi:
Caesium

Категорије:Grafika

Mozilla Firefox – tips & tricks

8 јуна, 2010 2 коментара

Kolekcija nekih (manje-više) zanimljivih saveta za Firefox.

Ukoliko se neki od ovih saveta pogrešno primeni, Firefox može postati neupotrebljiv, pa je zato potreban oprez!


Saveti za nove verzije Firefox-a

*** U Firefoxu 11 izmenjen je prikaz otvorenih slika: ukoliko se otvori samo slika, ona će biti centrirana, a pozadina će biti tamno siva (ovo je problem sa transparentnim PNG slikama). Pomoću ekstenzije „Old Default Image„, moguće je vratiti stari način prikaza slika ili podesiti „moderan“ način prikaza (da li će slika biti centrirana i/ili koja će biti boja pozadine).

*** Potvrda prilikom zatvaranja FFa sa više otvorenih tabova:
about:config > browser.showQuitWarning > true

*** Vraćanje starog izgleda „popup“ prozora (npr. unošenje raznih podataka na forumima i slično):
about:config > prompts.tab_modal.enabled > false

Novo:

Staro:

*** Prikaz oznake protokola (http, https, ftp…) u adresnom polju:
about:config > browser.urlbar.trimURLs > false

*** NEnaglašavanje domena u adresi:
about:config > browser.urlbar.formatting.enabled > false


*** Provera ažurnosti plug-inova: www.mozilla.com/en-US/plugincheck


Ukoliko postoje problemi sa video snimcima na sajtovima kao što je YouTube, isključivanje hardverske akceleracije može da pomogne: desni klik na neki pušteni video > Settings > odštiklirati „Enable hardware acceleration“.


Prevođenje korisničkog interfejsa Firefox-a

Ukoliko želite da promenite jezik korisničkog interfejsa Firefox-a, postoje dve mogućnosti:

1. Moguće je skinuti prevedenu verziju Firefoxa sa zvaničnog sajta (meni se ova mogućnost ne dopada previše)

2. Moguće je skinuti samo prevod(e) i instalirati ga(ih):
– otići na Firefoxov FTP sajt
– pronaći folder sa odgovarajućom verzijom Firefoxa, pa onda sa odgovarajućim operativnim sistemom
– u tom folderu, pronaći folder „XPI“, pa u njemu potreban prevod (za srpski postoji samo ćirilični prevod, sr.xpi; ukoliko želite latinicu, za sada je jedini izbor korišćenje npr. „bosanskog“ ili hrvatskog prevoda, bs.xpi odn. hr.xpi)
– nakon instalacije, otvoriti konfiguracionu stranu, about:config
– locirati general.useragent.locale, pa mu vrednost promeniti na „sr“ („bs“ ili „hr“), bez navodnika (predefinisana vrednost je „en-US“)
– restartovati Firefox

Ukoliko će se jezik interfejsa menjati često, bilo bi pametno da se instalira i ekstenzija Quick Locale Switcher, kako bi se to radilo brže i jednostavnije.


Povremeno očistite i optimizujte (opcija „Compact Databases“) Firefox pomoću CCleaner-a:

Selektujte sve osim opcije za brisanje lozinki, ako ste podesili Chrome da pamti lozinke za pristup raznim sajtovima. Detaljan opis svih opcija za čišćenje Chrome-a (i ostalih brauzera) nalazi se na zvaničnom „help“ sajtu.


Uklanjanje ekstenzije „Java konzole“
– zatvoriti Firefox
– otići u folder za extenzije, obično C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions
– izbrisati folder {CAFEEFAC-xxxx-xxxx-xxxx-ABCDEFFEDCBA}
NAPOMENA: xxxx = neki četvorocifreni broj, koji označava verziju

Uklanjanje ekstenzije „Java Quick Starter“
– otvoriti Windows-ov Control Panel
– Java > Advanced tab
– kliknuti + ispred Miscellaneous
– odčekirati Java Quick Starter

Uklanjanje Microsoft .Net Framework Assistant-a
– zatvoriti Firefox
– otvoriti folder C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
– obrisati sve iz tog foldera, ali NE i sam folder
– pokrenuti Firefox
– about:config > general.useragent.extra.microsoftdotnet > desni klik, pa „Reset“


*** Promena default programa za pregled „HTML source-a“ neke strane

1. Otkucati about:config u adresnom polju FFa, pritisnuti ENTER i potvrditi.
2. view_source.editor.external postavi kao true
3. view_source.editor.path – desni klik, pa Modify i tu uneti putanju do željenog programa
(npr. C:\Program Files\NekiTextEditor\nte.exe).


*** Otvaranje novog taba uz aktivni tab

Nove verzije FFa novi tab otvaraju skroz desno, na samom kraju tab bar-a. Ako neko voli da mu se novi tab otvara uz postojeći (ja, npr), treba da uradi sledeće:
1. Otkucati about:config u adresnom polju FFa, pa pritisnuti ENTER i potvrditi.
2. browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent umesto true staviti false


*** Prikaz ili uklanjanje „close“ dugmeta na tabovima

1. about:config
2. browser.tabs.closeButtons:
~ 0: prikazuje CLOSE samo na aktivnom tabu
~ 1: (Default) prikazuje CLOSE na svim tabovima
~ 2: Ne prikazuje CLOSE
~ 3: Prikazuje jedno CLOSE dugme na kraju tabbara (kao FF 1.x)


*** Dodavanje (ogromnog broja) novih pretraživača (search engine-a) u „search bar“

http://mycroft.mozdev.org/

Na tom sajtu se mogu naći stotine pripremljenih pretraživača za Searchbar FFa. Jednostavnim klikom na link, pretraživač se integriše u FF!

Primer: pretraga SR, HR, BH i ENG titlova na all4divx.com >>> klik.

DODATAK: Hvala WizNews-u na podsećanju preko komentara! U Firefox-u v4 moguće je čak i jednostavnije dodavati pretraživače u Search Bar – dovoljno je posetiti sajt čiju pretragu želimo da dodamo, pa zatim kliknuti na „drop down“ strelicu u polju za pretragu i, na kraju, kliknuti na „Add…“


*** Google Images (classic search) – vraćanje starog izgleda Google Images pretage:

– u searchbar ubaciti Google Images (classic) pretragu
– instalirati ekstenziju Scriptish (ili Greasmonkey)
– u Greasmonkey ubaciti skriptu Google Images direct links


*** Polje za pretragu se može koristiti kao solidan priručni kalkulator!

*** Prevuci link ili sliku na dugme za novi tab, da bi se taj link ili slika otvorili u novom tabu.

*** Prevuci download link ili sliku na Download button, da bi se linkovani fajl ili slika download-ovali.

*** Pritisak na ESC (obično) zaustavlja GIF animacije.


*** Automatska provera da li su Rapidshare i slični linkovi i dalje „živi“

Ovo se može jednostavno uraditi na sledeći način:
– instalira se ekstenzija Scriptish (ili Greasmonkey)
– instalira se Rapidshare Links Checker (klikom na zeleno dugme Install).

Nakon ovoga, „živi“ linkovi će imati zelenu oznaku, dok će „mrtvi“ biti precrtani i imaće crvenu oznaku na kraju reda (ovo je moguće podesiti prema sopstvenom ukusu), npr:

Ovu skriptu je moguće podesiti tako da uvek prikazuje cele Rapidshare i slične linkove, kao i da prikazuje ime fajla i veličinu u „popup“ tooltip-u:

Bonus: uz ovu ekstenziju, svi IMDB linkovi na sajtovima automatski dobijaju IMDB logo i ocenu, npr:


Još saveta na Mozilinom sajtu: blog.mozilla.org/theden/

Категорије:Firefox, Uputstva

Bekapovanje Mozilla Firefox-a i Thunderbird-a

Ukoliko želite da napravite sigurnosnu kopiju svog Firefox-a, to je moguće uraditi i bez ikakvog dodatnog softvera. Sve što je potrebno jeste sačuvati folder predefinisanog (default) profila. To se radi na sledeći način:
1. Start > Run (ili istovremeno pritisnuti WIN+R)
2. U taj prozor uneti: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles
3. Tu se nalazi folder glavnog profila, sa imenom oblika xxxxxxxx.default
4. Sačuvati taj folder.

Kada ponovo instalirate Firefox, potrebno je samo sačuvani folder vratiti na isto mesto!

Do ovog foldera je moguće doći i direktno iz Firefoxa:
– Help > Troubleshooting Information
– na otvorenoj strani će se, između ostalog videti i dugme za otvaranje foldera predefinisanog profila:

__________

Ukoliko želite da napravite samo rezervnu kopiju bookmarks-a, to se radi na sledeći način:
– otvori se Firefox
– Bookmarks > Show All Bookmarks > Import&Backup > Backup
– time se dobija jedan .JSON fajl

Prebacivanje tog JSON fajla u drugi Firefox se odvija na sledeći način:
– Bookmarks > Show All Bookmarks > Import&Backup > Restore > Choose file
__________

Za pravljenje rezervne kopije sačuvanih lozinki (kao i njihovo naknadno vraćanje ili prebacivanje u drugi Firefox), može se iskoristiti ekstenzija Password Exporter.

*************************

Pravljenje rezervne kopije (bekap) Thunderbird-a je, u suštini, vrlo slično tom postupku kod Firefoxa – sve što je potrebno uraditi jeste da se sačuva folder sa profilom i da se kasnije vrati nakon nove instalacije Thunderbirda (ili da se prebaci na drugi kompjuter i slično). Taj folder je najlakše naći na sledeći način:
1. Otvori se RUN prozor (Start > Run ili WIN+R)
2. U polje „Open“ ukuca se %AppData%\Thunderbird\Profiles
3. Otvara se folder u kome se nalazi default profil (ime oblika xxxxxxxx.default)
4. Sačuvati taj folder.

Kao i kod Firefoxa, do ovog foldera je moguće doći i direktno iz Thunderbird-a:
– Help > Troubleshooting Information
– na otvorenoj strani će se, između ostalog videti i dugme za otvaranje foldera predefinisanog profila.


Oba navedena procesa je moguće odraditi i pomoću programa MozBackup ili ekstenzije FEBE.


Категорије:Firefox, Uputstva

Windows XP: Providni taskbar

Namena ovog uputstva je da objasni jednu stvar, koja je mene dugo mučila i interesovala: kako napraviti delimično ili potpuno providan taskbar u Windowsu XP, ali tako da dugmići i ostali elementi ne budu „nevidljivi“?

Pre nego što krenemo na rad, postavlja se par pitanja:

1. Da li je providan (nevidljiv) taskbar bitan?
Odgovor je jednostavan: ne, nije! Ali, nekome radno okruženje (desktop kompjutera) tako može da izgleda znatno privlačnije, pa zašto onda to ne uraditi?

2. Zar ne postoji puno programa koji omogućavaju jednostavno dodavanje transparentnosti taskbaru Windowsa?
Opet jednostavan odgovor: naravno, ali većina njih (ili svi?) ima jedan nedostatak: oni prave providan i taskbar, ali i sve elemente na njemu (Start dugme, sat, tray, dugmiće otvorenih prozora…), a ja želim da samo taskbar bude nevidljiv, a da se sve ostalo vidi! Na primer, ovako:


Ovo uputstvo se može preuzeti ovde.

Категорије:Uputstva

Mozilla Thunderbird

www.mozillamessaging.com

Mozilla Thunderbird je siguran, besplatan, brzi program za prijem i slanje e-mailova. Upotreba je veoma jednostavna, uz brojne kvalitetne opcije, kao što su tabovi, brza pretraga poruka, prilagodljiv izgled, podrška za IMAP/POP, RSS i slično. Zanimljiva opcija je podsetnik za „ubacivanje“ priloga (attachmenta), ako Thunderbird „vidi“ da se u tekstu poruke negde pominje reč „attachment“. Takođe, ovaj moćan open-source program sadrži i solidnu zaštitu od spama i „pecanja“ (phishing).

Neke od korisnih ekstenzija za Mozilla Thunderbird mogu se videti ovde.

Portabl (prenosna) verzija se može preuzeti sa sajta portableapps.com.

Uputstvo za pravljenje rezervne kopije (bekapa) Thunderbirda može se videti ovde.

Slični besplatni programi:
Pegasus Mail
Sylpheed
Claws Mail
Koma-Mail
DreamMail

Категорије:Internet

Universal Share Downloader (USD)

2 јуна, 2010 2 коментара

www.dimonius.ru/?usd (Google prevod na srpski je ovde)

Jedan od najboljih programa za automatsko skidanje fajlova sa fajl hosting sajtova (Rapidshare, Megaupload, Hotfile…). Program je mali, besplatan, portabl, ne zahteva prisustvo Jave, .Net frameworka i sličnih dodataka.

Upotreba ovog programa je krajnje jednostavna:
– kopiraju se svi linkovi
– kopirani linkovi se pejstuju u USD
– pritisne se zeleni „PLAY“ taster, a USD slobodno može da se minimizira u tray
– USD počinje download!

Za sve vreme preuzimanja fajlova, moguće je u tray ikonici pratiti procenat skinutog materijala.

Preporučujem upotrebu tzv. „Gyra“ verzije. Ovaj „paket“ je već pripremljen za upotrebu, pa uz minimalna podešavanja može odmah da se koristi!

Inače, USD može da se koristi i za skidanje video klipova sa YouTube (samo se pejstuju linkovi, a USD vredno poskida sve filmiće).

Detaljno uputstvo na srpskom nalazi se ovde (PDF verzija je ovde), dok se veoma opširno uputstvo na ruskom može videti ovde.

<!– span style="background-color:yellow;">Forum na engleskom o USD-u nalazi se ovde.</span–>

Slični besplatni programi:
FreeRapid Downloader
Mipony
RDesc | engleski (Google Translate)

Категорије:Internet